پرویز کرمی از بازیگران عرصه علم و فناوری در برنامه انتهای الوند از شبکه دو سیما میگوید

پرویز کرمی از بازیگران عرصه علم و فناوری در برنامه انتهای الوند از شبکه دو سیما میگوید

کلمات کلیدی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند