پذیرش طرح های خلاق و نوآور شرکت های خلاقآرشیو اطلاعیه های سال 98

جذب سرمایه طرح های خلاق ونوآور

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیاز مبرم به روان‌سازی فرایند سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد برای نهادها شرکت های دانش بنیان و خلاق دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر، در راستای توافق بین دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد (Karen Crowd)، شرکت­های خلاق می توانند از مزایای این سامانه در زمینه تأمین مالی و سرمایه گذاری بهره مند گردند.

مهلت ارسال در خواست و فرایند درخواست:

بدین منظور شرکت های خلاق متقاضی می توانند به منظور ثبت نام اولیه تا تاریخ 10 بهمن ماه و مطابق با فرمت ذیل، درخواست خود را به ایمیل  دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق  به آدرس  ircreative@isti.irارسال نمایند.

پس از ارسال درخواست اولیه توسط شرکت و ارسال لیست شرکت های خلاق متقاضی سرمایه گذاری به سامانه کارن کراد از سوی دبیرخانه، به منظور ادامه فرایند، از سوی این سامانه با شرکت متقاضی (حداکثر تا تاریخ 7 اسفندماه) تماس بعمل خواهد آمد و فرایند ثبت نام نهایی شرکت و ارائه اطلاعات تکمیلی توسط این سامانه به شرکت ها تشریح خواهد شد.

قالب ارسال درخواست به دبیرخانه :

  • نام شرکت :
  • نام مدیرعامل :
  • نام طرح / محصول متقاضی سرمایه :
  • شماره تلفن شرکت:
  • شماره تلفن رابط :
  • ایمیل :

شایان ذکر است شرکت های متقاضی به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی از سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد، می توانند به پایگاه اینترنتی این سامانه به آدرس www.Karencrowd.com مراجعه بفرمایند