بازدید پرویز کرمی از نمایشگاه و بازار فروش هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری