حمایت از تهیه گزارشات تحقیق بازارآرشیو اطلاعیه های سال 98

شرح خبر

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق از تهیه گزارشات تحقیق بازار با هدف توسعه بازار محصولات خلاق حمایت به عمل می آورد.

در قالب این حمایت، شرکتهای خلاق می توانند برای توسعه بازار محصولات و خدمات خود و در قالب سرفصل های ذیل، از 10 الی 20 درصد تخفیف موسساتی که در این زمینه با دبیرخانه همکاری دارند، برای تهیه گزارشات تحقیق بازار استفاده نمایند.

  • تهیه نقشه جامع ارتباط ویژگیهای محصول و ارزشهای شخصی مشتریان
  • طرح مطالعات شناخت بنگاه اقتصادی
  • ارزیابی رضایت مشتری (CSM)، کارکنان (ESM)، عوامل توزيع و ساير ذينفعان
  • بررسی جایگاه بنگاه های اقتصادی در صنعت (رتبه و سهم بازار)
  • برآورد تقاضا و پیش بینی فروش
  • ارزیابی ویژگیهای برند
  • تحليل محيط بيروني بنگاه اقتصادي
  • ورود به كسب و كار (Business) جديد
  • ورود محصول يا خدمت جديد به بازار
  • تهیه برنامه بازاریابی (Marketing plan) در قالب رویکردی سازمان یافته و اجرا و کنترل آن و ...

 

متقاضیان می توانند ضمن تماس با  دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق با شماره 83532475-021 و ارائه درخواست، از مزایای این خدمت برخوردار شوند.