آموزش از مسیر خلاقیتاخبار صنایع خلاق

یادداشت پرویز کرمی

آموزش، بزرگ ترین خدمت و انجام وظیفه ای است که به کودکان و نوجوانان مان می توانیم ارائه کنیم. کودکان در مواجهه با جهان پیرامون شان، دچار شیفتگی و شیدایی می شوند و اگر آنها را در همین مسیر نگاه داریم و راهنمایی شان نکنیم، دچار سردرگمی و ابهام های فراوان می شوند. بنابراین در بزرگسالی، اسیر گره های شناختی می شوند که نتیجه اش، بی میلی نسبت به پیشرفت و تعالی خواهد بود.
کشور ما اکنون میزبان شکل گیری زیست بوم نوآوری و خلاق است. این زیست بوم، پیش از آن که شکل گیری و پاگیری اش در کشورمان اهمیت داشته باشد، نگهداری و دوامش، حائز اهمیت است. کودکان ونوجوانان، صاحبان و وارثان اصلی این زیست بوم هستند. بی شک اگر مسیری که ما اکنون برای این زیست بوم ترسیم کرده ایم، به خوبی ادامه داشته باشد، در آینده نزدیک حتما نیازمند حامیان و نگاهبانان فرهیخته، باانگیزه آموزش دیده است. در حقیقت، آموزش درست و دقیق می تواند این نسل را به سرزمین مان هدیه دهد.
تولید محتوای آموزشی متناسب با نیاز جامعه، ازجمله اولویت های اصلی کشورمان است، چراکه ما خواهان توسعه و پیشرفت هستیم و در این میان، فناوری های پیشرفته و مبتنی بر خلاقیت، می تواند یاری رسان ما باشد . در این میان، رسوخ فناوری های نوین و تازه، سبب خواهد شد که سیستم آموزش در کشور دچار تحول شود و آنگاه در ریل مناسب برای شتاب گیری و پیشروی قرار گیرد اما این موضوع، همچون بسیاری مسائل دیگر، نیازمند زمینه ای سیستماتیک و هدف گذاری شده است. معتقدم که مرکز نوآوری و خانه های خلاق و نوآوری می تواند این زمینه را به شکل اصولی فراهم کند. درواقع، این خانه ها می توانند شبکه هدفمند آموزش و یادگیری را در کشور ایجاد کنند. می دانیم که ما در سراسر کشورها، ده ها خانه خلاق و نوآوری داریم و این خانه ها با رویکرد مثبت جامعه به نوآوری، خوشبختانه در حال افزایش هستند. بنابراین می توانیم به راحتی روی شبکه سازی این خانه ها برای سیستم آموزش و یادگیری مبتنی بر نوآوری، حساب باز کنیم. از این مسیر، زیست بوم نوآوری و خلاقیت نیز به تکامل نزدیک تر خواهد شد.
خانه های خلاق و نوآوری در حوزه آموزش، وجوه مختلف و تازه ای را دنبال می کنند که اگر کمی به آنها توجه نشان دهیم، شاهد دگرگونی مثبت و رو به رشد و چشمگیری در سطح کشور خواهیم بود.
گسترش و به کارگیری فناوری های آموزشی، از گام های نخستین این خانه هاست و یکی از بایسته های نخستین ماجرا. در کنار آن، رویکردهای نوین نیز اهمیت بسیاری دارد. یعنی ما، هم باید از ابزار نو استفاده کنیم و هم نگاه و عملکردمان تازه باشد. تغییر الگوها و تعریف مدل های آموزشی جدید، یکی از راه هایی است که باید انجام دهیم. همچنین استعدادسنجی، امری حتمی در این عرصه است. بنابراین از طریق خانه های خلاق و نوآوری می توانیم با ایجاد فرآیند مهارت آموزی و استعدادسنجی، نیروی مورد نیاز را شناسایی و در سیستم آموزش قرار دهیم.
آموزش، همان طور که همه می دانیم، از نان شب هم برای جامعه ما واجب تر است. حالا که صلاح کار کشور ما در افزایش جمعیت و پیگیری جدی سیاست فرزندآوری است، موضوع سیاست های آموزشی، اوجب واجبات خواهد بود. شرکت های خلاق، یکی از پهنه های امن و ارزشمندی است که می تواند این مهم را بر عهده بگیرد. صنایع فرهنگی و اقتصاد خلاق، در حوزه آموزش حرف های بسیاری برای گفتن دارند. کشور قوی، مستلزم داشتن نسل قوی و آموزش دیده است. امیدوارم پیرو عنایت ویژه ای که رهبر فرزانه انقلاب به شرکت های خلاق دارند، جامعه نخبگانی، فناوران، نوآوران، مسئولان آموزش و خانواده ها، اهمیت بخشیدن به این شرکت ها را در عمل نیز به نمایش بگذارند و نسلی را پرورش دهند که افتخار آفاق شود و جهان را به سمت درستش رهنمون کند.

 

کلمات کلیدی