لیست سایر شرکت های صنایع خلاق و فرهنگی

سایر صنایع خلاق و فرهنگی
ردیف نام شرکت نام محصول خلاق
1 موسسه هم نوای آوای رویش  رخدادهای شهری
2 مانی پارس ماد بازی و سرگرمی خلاقانه بانکی و سواد مالی
طراحی محصولات و خدمات بانکی (کتابچه و ... )

خلاصه مطلب :

تاریخ درج مطلب : 06 آبان 1397

نوع محتوا: لیست شرکت های خلاق