لیست سایر شرکت های صنایع خلاق و فرهنگی

سایر صنایع خلاق و فرهنگی
ردیف نام شرکت نام محصول خلاق
1 موسسه هم نوای آوای رویش

شهر دوستدار کودک

بسته های آموزشی- تعاملی

2 مانی پارس ماد بازی و سرگرمی خلاقانه بانکی و سواد مالی
طراحی محصولات و خدمات بانکی (کتابچه و ... )
3 تسهیلگری بین المللی سلامت آترینا خدمات الکترونیکی درمانی
4 توسعه آفرینان سپهر اندیشه پارسیان سیستم نوین آموزش رباتیک
5 پیشرو سلامت رایان خدمات بیمه چکاپ
6 گروه پیش رانه رویان ما برند اجتماعی شسرپ- طراحی و پیاده سازی محتوا در قالب رویداد و محصول با رویکرد کارآفرینی اجتماعی
7 شهر اندیشان فناور مهام وبسایت سیویتاس- بستر افزایش کیفیت در زندگی شهری
8 کارآفرینی نگین حاتم کویر ایجاد زنجیره ارزش کسب و کارهای روستایی
9 زیبا سلامت ماندگار بسته بندی های زیست تخریب پذیر
10 پرواز یاران سیرنگ پهباد کشاورزی
11 سبز گستر جنگل پارسیان کپسول مایع جنگل
12 موسسه نوآوران راه ابریشم +SiLearn بسته آموزش زبان ویژه کودکان
13 نقش یادگار چابک خانه تمرین زبان
14 نیک پرداز پندار اندیشه مداد مربی مکالمه- آموزش مهارت مکالمه بدون نیاز به معلم حضوری و کلاس
15 موسسه اندیشه نو پرگار دانش ارائه خدمات مهارت سنجی و توسعه مهارتی
16 نمو کودکان ایرانیان طراحی بازی های آموزشی مهارتی برای کودکان

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: لیست شرکت های خلاق