لیست سایر شرکت های صنایع خلاق و فرهنگی

سایر صنایع خلاق و فرهنگی
ردیف نام شرکت نام محصول خلاق
1 موسسه هم نوای آوای رویش  رخدادهای شهری
2 مانی پارس ماد بازی و سرگرمی خلاقانه بانکی و سواد مالی
طراحی محصولات و خدمات بانکی (کتابچه و ... )
3 تسهیلگری بین المللی سلامت آترینا خدمات الکترونیکی درمانی
4 توسعه آفرینان سپهر اندیشه پارسیان سیستم نوین آموزش رباتیک
5 پیشرو سلامت رایان خدمات بیمه چکاپ

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: لیست شرکت های خلاق