کارن کرادکارگزاران ارائه خدمات

کارن کراد

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیاز مبرم به روان‌سازی فرایند سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد برای نهادها شرکت های دانش بنیان و خلاق دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر، در راستای توافق بین دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد (Karen Crowd)، شرکت­های خلاق می توانند از مزایای این سامانه در زمینه تأمین مالی و سرمایه گذاری بهره مند گردند.

فرایند درخواست:

بدین منظور شرکت های خلاق متقاضی می توانند به منظور ثبت نام اولیه مطابق با فرمت ذیل، درخواست خود را به ایمیل  دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق  به آدرس  ircreative@isti.irارسال نمایند.

پس از ارسال درخواست اولیه توسط شرکت و ارسال لیست شرکت های خلاق متقاضی سرمایه گذاری به سامانه کارن کراد از سوی دبیرخانه، به منظور ادامه فرایند، از سوی این سامانه با شرکت متقاضی  تماس بعمل خواهد آمد و فرایند ثبت نام نهایی شرکت و ارائه اطلاعات تکمیلی توسط این سامانه به شرکت ها تشریح خواهد شد.

قالب ارسال درخواست به دبیرخانه :

  • نام شرکت :
  • نام مدیرعامل :
  • نام طرح / محصول متقاضی سرمایه :
  • شماره تلفن شرکت:
  • شماره تلفن رابط :
  • ایمیل :

شایان ذکر است شرکت های متقاضی به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی از سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد، می توانند به پایگاه اینترنتی این سامانه به آدرس www.Karencrowd.com مراجعه بفرمایند