دوره آموزشی با 50 % تخفیف ویژه شرکتهای خلاقاطلاعیه های مهم

دوره آموزشی با 50 % تخفیف ویژه شرکتهای خلاق

به اطلاع می رساند دبیرخانه شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور شرکت های خلاق در رویداد ذیل حمایت به عمل می آورد.

عنوان رویداد: کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی

برگزار کننده : سازمان مدیریت صنعتی همراه با گواهینامه رسمی سازمان

زمان رویداد: روز جمعه مورخ 1397/10/28

مدت زمان رویداد: 8 ساعت

مبلغ دوره: 350000(سیصد و پنجاه هزار تومان ) _ 50 درصد تخفیف برای شرکت های خلاق (یک نفر)

 

شرایط ثبت نام: جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص این دوره، متقاضیان محترم می توانند با شماره 02122041083 ( خانم درودگر) تماس حاصل نمایند ( ظرفیت محدود و اولویت با زمان ثبت نام ) و پس از حضور و ارائه گواهینامه رسمی حضور در دوره به دبیرخانه، سقف حمایتی دبیرخانه به حساب شرکت خلاق واریز خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور بهره برداری هرچه بیشتر، افراد مطلع به عملیات حسابداری در این رویداد حضور بعمل رسانند.