دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابستهآرشیو اطلاعیه های سال 98

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

هر ساله در تمامي کشورهاي صاحب صنعت نمايشگاهي دنيا، نمايشگاههايي به منظور ترويج صنعت سفر و گردشگري برگزار ميگردد که به عنوان ابزاري مناسب جهت به رخ کشيدن داشته هاي فرهنگي، تاريخي، طبيعي يا صنعتي آن کشور به کار گرفته ميشوند.

شناساندن ظرفيتهاي توريستي در کشورهايي که در اين زمينه موفق عمل نموده اند موجب شده است تا صنعت گردشگري به يکي از مهمترين و يا حتي در بعضي، به اصلي ترين منبع درآمدهاي ارزي اين کشورها بدل شود. ولي آنچه در اين بين مسلم و مسجل است اينکه اين کشورهاي موفق، در شناسايي و يافتن پتانسيلهاي گردشگري سرزمين خود صحيح عمل نموده و در شناساندن آنها به ساير کشورها نيز از هيچ تلاشي فرو گذار نکرده اند و در راستاي اين حرکت خود از نمايشگاهها نيز به عنوان يک ابزار بسيار مهم که در سطح بين المللي رسماً پذيرفته شده اند بهره مي جويند.

برپايي نمايشگاه بين المللي صنعت گردشگري و هتل داري ايران در حقيقت اين فرصت را براي تمامي سازمانها، اتحاديه ها، تشکل ها، شرکتها و همچنين افرادي که به نوعي در ارتباط با اين صنعت هستند ايجاد نموده تا امکان معرفي و ارائه توانمنديها و امکانات خود را هم به عموم مردم و هم به موسسات و سازمانهاي مرتبط بدست آورند.
نمايشگاه بين المللي گردشگري وصنايع وابسته  تنها رويداد رسمي نمايشگاهي کشورمان در حوزه صنعت گردشگري و هتل داري است که در تقويم سازمان جهاني گردشگري UNWTO به ثبت رسيده و مورد تأييد و توجه سازمان مذکور است . هرساله اسامي شرکت کنندگان در اين نمايشگاه از سوي برگزارکننده در اختيار UNWTO قرار ميگيرد و حضور در آن به عنوان يک رکورد از سوي سازمان فوق الذکر در سوابق شرکت کنندگان ثبت ميشود. بعلاوه اين نمايشگاه تنها نمايشگاه در حوزه صنعت گردشگري و هتل داري در تهران است که مجوز قانوني سازمان توسعه تجارت را دارا ميباشد.

به همین منظور دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق به منظور توسعه و ترویج فعالیت شرکت های خلاق، از حضور ایشان در این نمایشگاه در قالب اجاره  غرفه با تأمین 50 درصد از هزینه ها تا سقف بیست میلیون ریال حمایت به عمل می آورد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://titexgroup.com مراجعه کنید