خانه نوآوری، به جمع مبادی معرفی شرکت های خلاق پیوستآرشیو اطلاعیه های سال 98

معرفی شرکت های خلاق از سوی خانه نوآوری

اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که می خواهند یک ستاره در آسمان ایده های خلاقانه و موفق باشند، پس قطعا اسم خانه نوآوری را شنیده اید.

افراد مستعد با مراجعه به خانه نوآوری و طی مرحله ایده‌پردازی و ایده‌پروری در خانه، در اکوسیستم استارتاپی و شبکه استارتاپ های مجموعه خانه نوآوری مشغول به کار می‌شوند و یا تبدیل به یک کارآفرین بالقوه خواهند شد. این کارآفرین با حضور در دوره پیش شتابدهی خانه نوآوری، به تیم‌سازی و پرورش ایده و کسب و کار خود خواهد پرداخت و در انتها خواهد توانست تیم استارتاپی خود را تشکیل دهد تا به کسب و کار بپردازد.

به موجب آئین‌نامه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق، شرکت های فعال در حوزه های خلاق و صنایع فرهنگی که از سوی مجموعه‌های تخصصی که اصطلاحاً مبادی نامیده می‌شوند، به دبیرخانه شرکت‌های خلاق معرفی شوند، به عنوان شرکت خلاق پذیرفته شده و می توانند از مزیت‌ها و خدمات موضوع برنامه بهره‌مند شوند.

در همین راستا، خانه نوآوری نیز، که در این حوزه خدماتی نظیر آموزش، فضای کاری، مربیگری و جذب سرمایه به تیم های نوآور ارائه می دهد،به عنوان یکی از مبادی معرفی شرکتهای خلاق انتخاب شده است.

شرکتهای معرفی شده از سوی این مجموعه، به عنوان شرکت خلاق برگزیده شده و مشمول استفاده از حمایت های دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق خواهند شد.

کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خانه نوآوری: innohouse.ir