میدان کار وباراخبار صنایع خلاق

چهارسوق، رویدادی در جهت تحول حوزه آموزش

میدان کار و بار، رویداد جانبی رویداد چهارسوق است و فرصتی است مناسب برای آشنایی با فضای کسب و کار، کارآفرینی و استارتاپ های حوزه آموزش.
این رویداد فرصتی است برای شما تا ایده خود را در میان بگذارید. همه ایده‌ها، بررسی می‌شوند و چنانچه با شاخص‌های دنیای کسب و کار تناسب داشته باشند، این فرصت برایتان فراهم خواهد آمد تا برای تیم‌سازی و پرورش ایده از همراهی و راهنمایی گروه حرفه‌ای بهره بگیرید

 فرصت ارائه ایده‌ها:
تا 3بهمن 1397

روش ارسال ایده:
لطفا وارد سایت چهارسوق شوید و فرم ارسال ایده را در بخش "میدان کار و بار" پر کنید:
https://www.chaharsoogh.ir/

چگونه از نتیجه داوری مطلع شویم:
با صاحب ایده‌های منتخب از طریق اطلاعاتی که در سایت وارد می‌کنید تماس خواهند گرفت.

ایده من انتخاب شده است. حالا چه کنم؟

از شما دعوت خواهد شد تا در جلسات تیمسازی و هماهنگی برای روز اجرا شرکت کنید. طی رویداد چهارسوق برای همه کسانی که ایده‌هایشان را برایمان ارسال می‌کنند این فرصت فراهم خواهد آمد تا با استارتاپ‌های موفق حوزه تکنولوژی آموزشی آشنا شوند، گپ بزنند و فضای کارآفرینی آموزشی را تجربه کنند.