تسهیل کسب وکارهای فرهنگی و خلاقاخبار صنایع خلاق

تسهیل کسب وکارهای فرهنگی و خلاق

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با امضای تفاهم نامه همکاری، بر همکاری متقابل در زمینه تسهیل فضای کسب و کارهای فرهنگی و خلاق تأکید نمودند.

از دیگر اهداف این تفاهم نامه تسهیل در صدور مجوز برای مؤسسات فرهنگی هنری و شرکتهای خلاق است.

توسعه زیست بوم استارتاپهای فرهنگی هنری، همگرا نمودن رویدادها و جشنواره های فرهنگی، توسعه تشکل های مردم نهاد در حوزه صنایع فرهنگی، همکاری در ساماندهی کالاهای فرهنگی و انتخاب برترین ها، حمایت از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی کاربردی در حوزه های فرهنگی هنری، از دیگر اهداف تفاهم نامه مذکور است.