توسعه اشتغال اقشار آسیب پذیر با اجرای طرح فانوسآرشیو اخبار سال 98

توسعه اشتغال اقشار آسیب پذیر با اجرای طرح فانوس

به منظور توسعه اشتغال اقشار آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و رونق کسب و کارهای نوین در حوزه صنایع خلاق و دانش بنیان و توسعه اشتغال با مشارکت شرکت های خلاق و دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری میان حجت­ الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سید محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

به منظور معرفی ظرفیتهای شرکتهای خلاق و دانش بنیان در زمینه توسعه کسب و کار و اشتغال و نیز کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه توان نیروی انسانی ماهر و متخصص مددجویان و پشتیبانی های کیته امداد امام خمینی(ره) از شکل گیری و توسعه کسب و کارهای مددجویان، نمایشگاه و همایشی با حضور تعدادی از شرکتهای خلاق و مدیران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) در تاریخ 16 بهمن ماه در محل کمیته امداد برگزار گردید.

در بخش نمایشگاهی شرکتهای حاضر در برنامه محصولات و خدمات و شرایط شکل گیری و فعالیت خود را عرضه نمودند.

در بخش همایش نیز مدیران برخی از شرکتهای خلاق و دانش بنیان، شتابدهنده ها و صندوق های پژوهش و فناوری، به بیان تجربیات خود در زمینه ایجاد کسب و کارهای خلاق و نقش آنها در توسعه اشتغال و نیز خدمات شتابدهنده ها و صندوقهای پژو هش  فناوری در توانمندسازی تیم های مبتکر و استارتاپها و حمایت از تجاری سازی محصولات و خدمات آنان، پرداختند.

در حین برگزاری این نشست، به سوالات حضار و مدیران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) پاسخ داده شد.

در حاشیه این برنامه ها تفاهم نامه همکاری بین معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به امضاء رسید.

برخی از عناوین مهم این تفاهم عبارت بود از:

- معرفی و در اختیار نهادن ظرفیت های کمیته امداد نظیر: مکان فعالیت استارتاپ ها، تجهیزات، فروشگاه، کارگاه، مزرعه، زیرساخت مجازی و...

- ارائه مشوق به شرکتهای خلاق و دانش بنیان متناسب با همکاری آنان در توسعه اشتغال مددجویان.

- همکاری در تاسیس شتابدهنده ها، مرکز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری به منظور پشتیبانی از فرایند تجاری سازی محصولات وخدمات افراد تحت پوشش.

- همکاری در تامین مالی و جذب سرمایه برای اجرای طرح های اشتغال زا در طرح فانوس

- صدور مجوز شرکت خلاق برای کسب و کارهای حقوقی شکل گرفته در مسیر اجرای طرح فانوس

لازم به ذکر است در اجرای این تفاهم نامه، دبیرخانه دائمی طرح فانوس، پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه را پیگیری می نماید.