بخش اول (درآمد جهانی - سهم بازار - گردش مالی)

بخش دوم (صنعت نشریات، تبلیغات، معماری، تئاتر، بازی، فیلم و سینما)

بخش پایانی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند