مشاوره حقوقی و مالکیت فکری (رایگان)

1- مشاوره ثبت نشان و اختراع داخلی

مشاوره ثبت نشان و اختراع داخلی به منظور ارائه بهترین راهکارها برای ثبت نشان های تجاری و اختراعات داخلی به شرکت‌های متقاضی ارائه می گردد.

2- مشاوره جستجو و تحلیل پتنت

مشاوره جستجو، تحلیل و استفاده از محتوای پتنت به منظور ارائه بهترین راهکارها برای جمع آوری اطلاعات در حوزه پتنت به شرکت‌های متقاضی ارائه می گردد.

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: خدمات تسهیل فضای کسب و کار