مشاوره صادرات و واردات (رایگان)

با انتخاب این خدمت بصورت رایگان می توانید از انواع مشاوره های مربوط به فرآینده های صادراتی، حمل و نقل بین الملل، گمرک، نقل و انتقال ارزی و ... براساس دستورالعمل های مربوطه استفاده نمایید.

از جمله مشاوره های مورد حمایت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاوره بازرگانی بین‌المللی و فرایندهای صادرات
مشاوره استراتژی صادرات
مشاوره نقل و انتقال ارزی
مشاوره بازاریابی بین‌الملل
مشاوره اصول مذاکرات و مکاتبات تجاری بین‌الملل
مشاوره تهیه محتوای بین المللی جهت صادرات


متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات از میزان حمایت و نحوه دریافت آن می توانند آیین نامه زیر را مطالعه نمایند

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: خدمات توسعه بازار