مشاوره توسعه بازار و فروشاطلاعیه های مهم

پیشخوان خدمات مشاوره توسعه بازار و فروش

اگر چه افراد و شرکت‌ها توانایی حل مشکلات خود را دارند، یعنی توانایی فکر کردن، دوباره فکر کردن، تصمیم گرفتن، رفتار کردن و تغییر رفتار خود را دارند، اما ممکن است در این راه اشتباه کنند یا اگر تصمیم درست گرفته‌اند، سرعت تصمیم‌گیری آنها کند و آهسته و وقت و نیروی زیادی صرف آن‌ها شود. در حالی که یک مشاوره بازاریابی خوب می‌تواند به افراد و شرکت‌ها کمک کند تا خوب فکر کنند، تصمیم بگیرند و عمل کنند، به فرآیند تغییر رفتار و بهبود مشکلات آن‌ها، سرعت بخشد و از هدر رفتن نیروها جلوگیری کند و درنهایت توان پیش‌بینی ، ارزشیابی و بهبود تغییرات رفتاری را بالا ببرند.*

در راستای حمایت از شرکت های خلاق در بخش توسعه بازار،شرکت های خلاق با ارائه درخواست این مشاوره می توانند به صورت رایگان از انواع مشاوره های مربوط به فرآینده های بازاریابی و فروش داخلی و بین الملل، تحقیقات بازار داخلی و بین الملل، دیجیتال مارکتینگ و ... براساس دستورالعمل های مربوطه استفاده نمایید.

قابل ذکر است که مشاوره بازاریابی در موضوعات مر تبط با تحلیل بازارهای هدف، کانال های فروش، برندسازی، استراتژی های ورود به بازار و ... به شرکت ها و متقاضیان ارائه می گردد.

فرآیند درخواست شرکتهای متقاضی:

شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

 


*(اهمیت و ضرورت مشاوره بازاریابی به نقل از bmsd.net)