تسهیلات ویژه طرح فانوس

توسعه اشتغال اقشار آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و رونق کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق با همکاری مشترک معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

در راستای همکاری مشترک معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های خلاق و دانش بنیان که دارای طرح های توجیه پذیر در زمینه توسعه اشتغال اقشار آسیب پذیر باشند، می توانند ضمن معرفی طرح خود به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق از مزایای پیش بینی شده تفاهم نامه فانوس برخوردار گردند.

برای همین منظور شرکت های متقاضی می توانند درخواست خود را، مطابق فرم پیوست تکمیل و به آدرس الکترونیکی  fanosproject@gmail.com با موضوعِ (subject) نام و شناسه ملی شرکت؛ ارایه نمایند.

دانلود فرم

خلاصه مطلب :
تأمین مالی و جذب سرمایه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)

نوع محتوا: خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه