تسهیلات ویژه طرح فانوساطلاعیه های مهم

تسهیلات ویژه طرح فانوس

ذیل تفاهم نامه منعقد شده ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمیته امداد امام خمینی (ره) و به منظور رونق کسب و کارهای نوین در صنایع خلاق و دانش بنیان و توسعه اشتغال، کمیته امداد امام خمینی (ره) در فرایند تأمین مالی و یا جذب سرمایه برای طرح های اشتغال زا به ویژه اقشار آسیب پذیر با دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق همکاری  می نماید.

بدین منظور شرکت های خلاق و دانش بنیان که دارای طرح های توجیه پذیر در زمینه توسعه اشتغال اقشار آسیب پذیر می باشند، می توانند ضمن معرفی طرح خود به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق از مزایای پیش بینی شده این خدمت برخوردار گردند.