معرفی و ترویج شرکت های خلاق در رسانه زیست بوم خلاق

در راستای حمایت از شرکت های خلاق و معرفی، توسعه و ترویج فعالیت این شرکتها در قاب رسانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق در نظر دارد، فعالیت و محصولات خلاق این شرکتها را در قالب تهیه گزارشات تصویری، عکس نوشت، فایل ویدئویی، پادکست و مصاحبه متنی * و انتشار آنها در بستر رسانه های مرتبط به برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق از جمله: فصلنامه زیست بوم خلاق، سایت برنامه و شبکه های اجتماعی معرفی نماید.

دبیرخانه برنامه، در همین راستا و در ابتدای این امر فصلنامه الکترونیکی تابستان 98 زیست بوم خلاق را برای معرفی و مصاحبه متنی با شرکت های خلاق در نظر گرفته است.

لذا شرکت های خلاقی که علاقه مند به معرفی مجموعه خود در این رسانه هستند می توانند درخواست خود را تا تاریخ 31 اردیبهشت 1398 به ایمیل دبیرخانه به نشانی ircreative@isti.ir اعلام کرده و پس از تایید دبیرخانه برنامه، منتظر برقراری ارتباط با دبیرخانه در خصوص روند مصاحبه و معرفی آن شرکت باشند.

قابل ذکر است، با توجه به محدودیت تعداد مصاحبه های مندرج در این فصلنامه، و لزوم معرفی شرکت های خلاق فعال در 8 حوزه برنامه، اولویت انتشار مصاحبه ها در فصلنامه ها، مطابق با اولویت درخواست هر شرکت است و سایر شرکت های متقاضی در نوبت انتشار در رسانه های زیست بوم خلاق *(فصلنامه، سایت و شبکه­ های اجتماعی) قرار خواهند گرفت.

* توجه: تعیین نحوه انتشار محتوای معرفی هر شرکت در قالب هر یک از رسانه های برنامه، با صلاحدید کارشناسان دبیرخانه و با توجه به میزان عملکرد و کیفیت محصول و یا خدمت خلاق ارائه شده از سوی شرکت می باشد.

خلاصه مطلب :
مصاحبه و معرفی و ترویج شرکت های خلاق در رسانه زیست بوم خلاق

نوع محتوا: خدمات توسعه بازار