مشاوره توسعه فنی محصولات (رایگان)

بسیاری از شرکتها در مسیر تولید محصولات خود با موانع متنوعی مواجه میشوند که بخش مهم و قابل توجهی از آنها فنی است. در برخی از موارد محصولات شرکت های دانش بنیان نیاز به دانش های متنوعی دارد که در اختیار گرفتن آن برای شرکت هزینه های قابل توجهی دارد. علاوه بر آن دانش فنی شرکتها محدودیت هایی دارد که با استفاده از کارشناسان بیرونی میتوان این محدودیت ها را برطرف کرد. بر این مبنا خدمت مشاوره توسعه فنی محصولات در حوزه های مختلف این امکان را برای شرکتها فراهم کرده است که به صورت رایگان از طریق جلسات مشاوره با کارشناسان، ابهامات خود را رفع نمایند.

از جمله مشاوره های مورد حمایت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشاوره طراحی صنعتی و بسته بندی
مشاوره توسعه فنی محصولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و...

متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات از میزان حمایت و نحوه دریافت آن می توانند آیین نامه زیر را مطالعه نمایند

 

 

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: خدمات توسعه بازار