پذیرش شرکتهای نوآور طراح و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی آرشیو اطلاعیه های سال 98

پذیرش شرکتهای نوآور طراح و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

پذیرش شرکتهای نوآور طراح و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی به عنوان شرکت خلاق در راستای توجه به حوزه­ های اولویت دار کشور

با توجه به حوزه های اولویت دار کشور، شرکت های نوآور طراحی در حوزه  تجهیزات پزشکی و توانبخشی، به عنوان شرکت خلاق در حوزه طراحی پذیرفته می شوند.

دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست بوم‌ شرکتهای خلاق معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری، ضمن اعلام پذیرش شرکتهای نوآور طراح و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی به عنوان شرکت خلاق گفت: شاخص‌های الزامی برای پذیرش شرکت‌های خلاق در سطح کشور عبارتند از:

دارا بودن یکی از شخصیت‌های حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور  

خصوصی بودن شرکت    

دانش‌بنیان نبودن محصول/خدمت    

حوزه محصول/خدمت مرتبط با حوزه های خلاق مذکور در آیین نامه باشد    

محصول/ خدمت باید تولید شده باشد. (صرف ارائه طرح قابل پذیرش نمی باشد)

 آقای مهندس سجادی نیری در پایان گفت: شرکت‌های متقاضی می‌توانند برای ارائه درخواست خود به پایگاه اطلاع‌رسانی برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق به نشانی ircreative.isti.ir  مراجعه نمایند.