خدمات مالی و حسابداری

انجام خدمات مالی و حسابداری و تهیه نرم افزار حسابداری و بهره مندی از تخفیف به منظور خدمات حسابرسی از طریق این درخواست برای شرکت‌ها قابل انجام است. کلیه شرکت‌های خلاق و دانش بنیان می توانند هم از حمایت های مالی برای خدمات حسابداری یک ساله بهره مند شوند و هم برای تهیه نرم افزار حسابداری و یا حسابرسی با تخفیف درخواست خود را ثبت نمایند.

1- خدمات جامع مالی، حسابداری و اداری

شرکت‌های متقاضی برای بهره مندی از حمایت مربوط به خدمات مالی و حسابداری و اداری باید با یک شرکت و یا موسسه مالی و حسابداری قرارداد امضا نمایند و سرفصل‌هایی از قبیل تنظیم کلیه صورت‌های مالی، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، بیمه¬ای و گزارش‌های فصلی خرید و فروش و ارزش افزوده و ...بایستی در موضوع قرارداد ذکر شده باشد.

مشاهده آیین نامه

2- مشاوره مالیاتی

با ثبت درخواست مشاوره مالیاتی، شرکت ها و متقاضیان می توانند در زمینه های تهیه و تنظیم کلیه صورت های مالی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، معافیت های مالیاتی، حل اختلاف با ممیزان مالیاتی و ... از خدمات مشاوره استفاده نمایند.

3- هیات حل اختلاف مالیات

مراحل دریافت خدمت و آیین نامه ها:

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: خدمات تسهیل فضای کسب و کار