معرفی شرکت های خلاق در وب سایت اکوموتیو

وب سایت اکوموتیو به نشانی ecomotive.ir  یکی از وب سایت های برتر و مرجع در زمینه اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی  کشور می باشد که روزانه مورد بازدید بسیاری از فعالان و علاقه مندان زیست بوم استارتاپی ایران قرار می گیرد.

اکوموتیو رسانه ای تخصصی است که می کوشد ضمن پوشش اخبار و رویدادهای جامعه استارتاپی با تولید محتوای شناختی و کاربردی بخشی از نیاز محتوایی این جامعه را تامین نماید و در راستای شکوفایی آن نقش آفرینی کند.

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، به موجب همکاری با مجموعه اکوموتیو، در راستای معرفی و ترویج فعالیت های شرکت های خلاق در رسانه های گوناگون در نظر دارد تا با همکاری این وب سایت، بخشی اختصاصی و