نشست همفکری با راهکارهای مدیریت پسمانداطلاعیه های مهم

نشست همفکری راهکارهای مدیریت پسماند

به منظور استفاده از نظرات، طرحها و محصولات شرکتهای خلاق، شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها در زمینه مدیریت پسماند، در نظر است در اواخر دیماه جاری، نشست هم­اندیشی با حضور متخصصین و علاقمندان برگزار گردد. برخی از عناوین مورد نظر عبارت است از:

  • فرهنگ سازی کاهش پسماند
  • فرهنگ سازی مدیریت فرایند جمع آوری تا تبدیل
  • کسب و کارهای نوین در حوزه پسماند
  • مکانیزاسیون در حوزه پسماند

از علاقمندان دعوت میگردد، اطلاعات زیر را تا تاریخ 15 دی ماه به نشانی ایمیل ircreative@isti.ir ارسال نمایند.

نام شرکت/ عنوان تیم استارتاپ

نام و نام خانوادگی رابط / تلفن تماس

عنوان طرح