فراخوان مرحله چهارم پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگیآرشیو اطلاعیه های سال 98

فراخوان استقرار شرکت های خلاق منتشر شد

شرکت های خلاق تا پایان بمهن ماه 1398، مهلت دارند تا با مراجعه به لینک پیوست زیر، درخواست خود را با تکمیل فرم درج شده در لینک به پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در تهران ارسال نمایند.

لینک ثبت نام