تسهیلات مالی صندوق پژوهش و فناوری سپهر آرشیو اطلاعیه های سال 98

تسهیلات مالی صندوق پژوهش و فناوری سپهر

صندوق پژوهش و فناوری سپهر با همکاری دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف تسهیل دسترسی هم وطنانِ در خانه و لزوم به کارگیری راهکارهای نرم برای ماندن در خانه و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، در نظر دارد تا در طرح زیست نو از کسب و کارهای مبتنی بر صنایع خلاق حمایت مالی به عمل آورد.
شرکت های دارای محصول تولید شده یا خدمات فعال می توانند با ارائه طرح کسب و کار خود از طریق درگاه های ارتباطی زیر، در این طرح شرکت کنند.

زمان ارسال طرح : 21 اسفند 1398 الی 31 فروردین 1399

درگاه های ارتباطی:

کانال تلگرام: @Sepehrfund_ir 

ایمیل investment@sepehrfund.ir

وب سایت:  Sepehrfund.ir

تلفن: 021- 42721116