مجوز فعالیت در اماکن مسکونی شهر تهرانآرشیو اطلاعیه های سال 99

مجوز فعالیت در اماکن مسکونی شهر تهران

به اطلاع کلیه شرکت های دانش بنیان و خلاق می رساند، پیرو نامه رسمی شهردار تهران به شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران، با توجه به تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی به خصوص کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، با عنایت به این که لایحه "هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری شهری" در مراحل نهایی تهیه و تصویب قرار دارد، شهرداران مناطق در حدود متعارف از این کسب و کارها حمایت می نمایند.

بنابر این کلیه شرکت های دانش بنیان و خلاق مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شتاب دهنده ها، شرکت های استارتاپ و نوپای دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا زمان تصویب لایحه فوق در شورای اسلامی شهر تهران، مجاز به استقرار در اماکن مسکونی و بهره مندی از تسهیلات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنین مستقر در ساختمان می باشند. همچنین در صورتی که منشا صدور آرای اجرای احکام، ایجاد مزاحمت برای ساکنین ساختمان های مسکونی و مجاورین و همسایگان آن ها نبوده و از این حیث شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، شرکت ها و موسسات یاد شده مجازند تا زمان خاتمه شرایط بحرانی حداکثر به مدت سه ماه به فعالیت خود ادامه دهند.