نام محصول: ویتامین Q

ویتامین کیو دارای ۳۶۵ بازی کاربردی است که بر اساس هوش های ۹ گانه گاردنر طراحی شده است. انجام این بازی ها با کودکان باعث می شود والدین نقاط ضعف و قوت فرزندان را بهتر شناسایی کنند و نیز بتوانند آنها را تقویت کنند.

آموزش هر بازی به صورت گام به گام و تصویری به صورت ساده آموزش داده شده است و با وسایل در منزل قابل انجام است.

همچنین این بازیها باعث کمتر استفاده کردن کودکان از وسایل الکترونیکی و فضای مجازی خواهد شد.

 

اهمیت استفاده در این ایام:

با توجه بحث قرنطینه و مدت دار بودن خانه نشینی، این مسئله باعث کلافگی و خستگی کودکان شده و باعث ایجاد رفتارهای سوء از طرف آنها و والدینشان می شود، در نتیجه وجود بازی های متنوع، جذاب و جدید می تواند این بحران را برای خانواده ها تبدیل به فرصت کند، چرا که هم موجب رفع این مشکل خواهد شد و هم باعث افزایش هوش های ۹ گانه کودک می شود.

همچنین این محصول جهت رفع بیشتر نگرانی‌ها، به صورت دانلودی نیز تهیه شده و نیاز به ارسال به صورت پستی نباشد.

نحوه چگونگی دریافت به صورت دانلودی از طریق دایرکت اینستاگرام می باشد.

@koodakup

خلاصه مطلب :
نام محصول: ویتامین Q

نوع محتوا: کرونا و کسب و کارها