برنامه‌ وبینارهای کریدور توسعه صادرات تا پایان اردیبهشتآرشیو اطلاعیه های سال 99

رایگان، ویژه شرکت های دانش بنیان و خلاق

برنامه‌ وبینارها تا پایان اردیبهشت
ساعت 10 صبح

بازار سوریه: فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی
زمان: سوم اردیبهشت

معرفی و آشنایی با خدمات ارزش گذاری مرکز شرکت‌های دانش بنیان
زمان: هفتم اردیبهشت

آشنایی با ترخیص کالا و فرآیند گمرک
زمان: نهم اردیبهشت

بازار عراق: فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان
زمان: دهم اردیبهشت

آشنایی با قانون کار و دغدغه پرسنلی در بحران
زمان: چهاردهم اردیبهشت

استراتژی بازاریابی دیجیتال
زمان: شانزدهم اردیبهشت ساعت 10 صبح

بازار ترکیه: فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی
زمان: هفدهم اردیبهشت

آشنایی با مجوزهای استقرار شرکت‌های دانش بنیان
زمان: بیست و یکم اردیبهشت

آشنایی با قوانین مالیاتی
زمان: بیست و سوم اردیبهشت

بازار هند: فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی
زمان: بیست و چهار اردیبهشت

معرفی و آشنایی با خدمات بازاریابی مرکز شرکت‌های دانش بنیان
زمان: بیست و هشتم اردیبهشت

آشنایی با فرآیند سربازی شرکت‌های دانش بنیان
زمان: سی و یکم اردیبهشت

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
https://tmsc.ir/service/24/5