معرفی کارگروه برنامه

به منظور تصویب فرآیندهای اجرایی، معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌های خلاق، تصویب برنامه‌های حمایتی مقتضی و نظارت بر حسن تحقق اهداف برنامه، کارگروهی با ترکیب زیر ایجاد گردید:

سورنا ستاری - معاون علمی و فناوری رییس جمهور (رئیس کارگروه)

پرویز کرمی- مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و صنایع نرم و خلاق (دبیر کارگروه)

مهدی محمدی - دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

اسماعیل قادری فر - رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی

محمدصادق خیاطیان - سرپرست مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

نماینده سایر بخش های معاونت یا دستگاه‌های مرتبط (به تشخیص رییس یا دبیر کارگروه)

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: درباره ما