معرفی کارگروه برنامه

به منظور تصویب فرآیندهای اجرایی، معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌های خلاق، تصویب برنامه‌های حمایتی مقتضی و نظارت بر حسن تحقق اهداف برنامه، کارگروهی با ترکیب زیر ایجاد گردید:

 معاون علمی و فناوری رییس جمهور (رئیس کارگروه)

 مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق  (دبیر کارگروه)

 دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

 رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی

 سرپرست مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

نماینده سایر بخش های معاونت یا دستگاه‌های مرتبط (به تشخیص رییس یا دبیر کارگروه)

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: درباره ما