معرفی کارگروه برنامه

به منظور تصویب فرآیندهای اجرایی، معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌های خلاق، تصویب برنامه‌های حمایتی مقتضی و نظارت بر حسن تحقق اهداف برنامه، کارگروهی با ترکیب زیر ایجاد گردید:

معاون علمی و فناوری رییس جمهور (رئیس کارگروه)

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز (دبیرخانه کارگروه)

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی

رئیس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت

نماینده سایر بخش های معاونت یا دستگاه‌های مرتبط (به تشخیص رییس یا دبیر کارگروه)

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: درباره ما