اولین صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق آرشیو اخبار سال 99

با مشارکت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

با توجه به نقش و سهم کسب و کارهای خلاق در اقتصاد کشور، یکی از اهداف اصلی دست اندرکاران صنایع خلاق، توسعه منابع و سرمایه گذاری و تسهیل ور کسب و کارهای این حوزه بوده است. به این منظور "صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق" با مشارکت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تمرکز بر ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق در کشور راه اندازی شد.
ایجاد ابزارهای مالی مناسب برای توسعه کسب و کارهای خلاق، افزایش سهم تولیدات ملی و صادرات محصولات و خدمات خلاق نسبت به سایر صنایع و محصولات کشور، افزایش ضریب نفوذ نوآوری و فناوری در تولید محصولات صنایع خلاق، ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای تسهیل و تسریع فرایندهای صادراتی و ... از جمله ماموریت های "صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق" به شمار می رود.