تسهیلات به شرکت های خلاق کوچک آسیب‌دیده بر اثر شیوع کروناآرشیو اطلاعیه های سال 99

ثبت نام ویژه کلیه شرکت های خلاق

تمدید مهلت ثبت نام تسهیلات به شرکت های خلاق کوچک آسیب‌دیده بر اثر شیوع کرونا

با پیگیری های بعمل آمده از سوی دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه حمایت‌های خود در مقابله با شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، به منظور تامین مالی و کمک به تداوم کسب ‌وکار شرکت‌های خلاق آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، طی فراخوانی شرایط اعطای این تسهیلات به شرکتهای خلاق را اعلام نمود.

لذا از تمامی شرکتهای خلاق عضو برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق دعوت می گردد از طریق سامانه غزال(http://ghazal.inif.ir/) نسبت به تکمیل فرم ثبت نامی اقدام نمایند.

شرایط و الزامات اعطای این تسهیلات توسط کارشناسان مربوطه بررسی و در صورت کسب شرایط لازم، از طریق کارتابل متقاضی در سامانه غزال، اطلاع رسانی میگردد.

نرخ تسهیلات و شیوه پرداخت تسهیلات:

تسهیلات با نرخ سود 9% و طی 3 مرحله در مدت 6 ماه به شرکت ها پرداخت می شود و پرداخت مراحل دوم و سوم مشروط بر حفظ اشتغال 90 درصدی میانگین اشتغال در زمستان 98 شرکت می باشد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات برای هر شرکت خلاق تا سقف 4 میلیارد ریال و بر اساس ضوابط تعیین می‌گردد.

بازپرداخت تسهیلات:

بازپرداخت تسهیلات پس از یک دوره تنفس 6 ماهه و در مدت 12 ماه، انجام می شود.

تضامین:

تسهیلات تا سقف 2 میلیارد ریال با اخذ چک و سفته و بیش از آن با اخذ چک و سفته ظهر نویسی شده توسط ضامن معتبر قابل پرداخت است.

 

راهنمای پیگیری وضعیت درخواست های ارسالی

 

  جهت ثبت نام و ورود به سامانه غزال کلیک کنید