راهنمای ثبت نام مبادی

مجموعه هایی که تمایل دارند به عنوان مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق شناخته شوند، در قالب این کاربرگ درخواست خود را به دبیرخانه خلاق ارائه میکنند و پس از احراز صلاحیت، در تعامل با دبیرخانه قرار گرفته و نسبت به معرفی شرکت های مورد تایید خود به دبیرخانه اقدام می نمایند 

پیش شرط های لازم جهت ارائه درخواست پذیرش مبادی

 الزامات عمومی:

  • دارا بودن یکی از شخصیت های حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور
  • حوزه فعالیت مجموعه، مرتبط با حوزه های صنایع خلاق مصوب در آیین نامه باشد.
  • دارا بودن نظام ارزیابی مستند و قابل ارائه

 

الزامات مربوط به مراکز نوآوری و شتاب‌دهی فناوری صاحب صلاحیت در سطح کشور:

        چرخه کامل شتابدهی را انجام داده و دارای حداقل سه خروجی استارتاپ باشد

الزامات رویدادها، جشنواره‌ها و برنامه‌های معتبر ملی و بین المللی :

  • مرتبط با حوزه شرکت­های خلاق
  • دارای مجوز از مرجع ذیصلاح
  • دارای نظام ارزیابی مستند و قابل ارائه
  • دارای حداقل سه دوره سابقه برگزاری
  • حضور نماینده دبیرخانه در هیئت داوران
  • معرفی حداکثر سه برگزیده اول در هر حوزه به عنوان شرکت خلاق

فرم آنلاین ثبت درخواست بررسی صلاحیت مبادی

خلاصه مطلب :
مبادی معرفی شرکت های خلاق

نوع محتوا: ثبت نام