راهنمای ثبت نام مبادی

مجموعه هایی که تمایل دارند به عنوان مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق شناخته شوند، در قالب این کاربرگ درخواست خود را به دبیرخانه خلاق ارائه میکنند و پس از احراز صلاحیت، در تعامل با دبیرخانه قرار گرفته و نسبت به معرفی شرکت های مورد تایید خود به دبیرخانه اقدام می نمایند 

 

فرم آنلاین ثبت درخواست بررسی صلاحیت مبادی

خلاصه مطلب :
مبادی معرفی شرکت های خلاق

تاریخ درج مطلب : 09 مهر 1397

نوع محتوا: ثبت نام