نیاز نوآورانه در حوزه صنایع فرهنگی و خلاقآرشیو اطلاعیه های سال 99

فراخوان برنامه سازندگان بدون مرز (شکار مغزها)

جذب نخبگان نوعی از استخدام به روش دعوت است که در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و از طریق بخش دولتی (جهت همکاری در پروژه های ملی) و بخش خصوصی ( جهت همکاری در حوزه طراحی، تولید و مدیریت ) مورد استفاده قرار می گیرد. دولت های توسعه یافته در این روش عموما با ارائه تسهیلاتی همچون اقامت، پرداخت هزینه های زندگی برای شخص و خانواده و برقراری امکانات زندگی و فضای کاری مناسب، به شکار فرد نخبه می پردازند.

در این راستا "برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور" تاکنون موفق به شناسایی بیش از 8000 نفر و جذب بیش از 1500 نفر از متخصصین و کارآفرینان شده است. این برنامه در طرح جدید خود به نام "سازندگان بدون مرز" با هدف دعوت به همکاری متخصصان و کارآفرینان برجسته در نظر دارد تا از طریق معرفی نیازمندی ها و اولویت های کشور به شناسایی و دعوت از نخبگان ایرانی خارج از کشور در پروژه های اولویت دار بپردازد. لذا از کلیه فعالان حوزه صنایع خلاق، صنایع فرهنگی و علوم انسانی دعوت می گردد، ضمن معرفی پیشنهادها و اولویت های کشور در حوزه نوآوری و فناوری های نرم و صنایع خلاق، این برنامه را در پیشبرد اهداف خود یاری نمایند.

ایمیل جهت ارسال پیشهادات شما: ircreative.abroad@gmail.com