مشاوره های حقوقی رایگان

مشاوره تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی شرکت ها از طریق این درخواست قابل انجام می‌باشد. کلیه شرکت‌های دارای تاییدیه نانومقیاس و دانش بنیان و خلاق  می توانند از مشاوره های رایگان برای تدوین و یا ویرایش قراردادهای حقوقی بهره مند شوند.

1- مشاوره حقوق کسب و کار

مشاوره حقوقی در زمینه حقوق قراردادها، ویرایش و نگارش قراردادهای تجاری، قوانین تجارت، ثبت تغییرات اساسنامه و هیات مدیره شرکت، قوانین اسناد تجاری، حقوق مالکیت فکری و ... ارائه می گردد.

2- مشاوره حقوقی قرارداد‌های بین‌الملل

مشاوره حقوقی قرارداد‌های بین‌الملل در زمینه کلیه قراردادها و تفاهم نامه های بین المللی، بررسی جنبه های حقوقی توافقات بین المللی، ابعاد حقوقی اعطای نمایندگی بین المللی فروش و عاملیت مجاز و ... ارائه می گردد.

3- مشاوره تخصصی قانون کار

مشاوره قانون کار شامل مشاوره پیرامون کلیه قوانین کار روابط کار، مدیریت کارخانه، امور اداری، پرسنلس و ... تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه جهت ارایه به سازمان مربوطه، بررسی قراردادها از نظر قوانین کار و ارائه خدمات مشاوره ای قبل و بعد و ... می باشد.

4- تدوین و ویرایش قرارداد داخلی

حمایت از 100% هزینه ها تا سقف 30 میلیون ریال

5- مصالحه و ارجاع به داوری

حمایت از 100% هزینه ها تا سقف 30 میلیون ریال

 

مراحل دریافت خدمت و آیین نامه ها:

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: خدمات تسهیل فضای کسب و کار