لیست مبادی معرفی شرکتهای خلاق

لیست مبادی

ردیف

عنوان مبادی

نوع مبدأ

1

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق و نرم

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

3

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داروئی و طب سنتی

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

4

ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

5

شتابدهنده آوای بازی سازان پردیس

مرکز شتابدهی و نوآوری

6

شتابدهنده دیموند

مرکز شتابدهی و نوآوری

7

شتابدهنده امید

مرکز شتابدهی و نوآوری

8

شتابدهنده نوتک

مرکز شتابدهی و نوآوری

9 شتابدهنده نوآوری پیشگامان

مرکز شتابدهی و نوآوری

10

توسعه تجارت ایده های برتر تاب تک

مرکز شتابدهی و نوآوری

11

صندوق توسعه تکنولوژی ایران

سرمایه گذار خطرپذیر

12

راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان

سرمایه گذار خطرپذیر

13

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

14

موسسه دانش بنیان برکت

تسهیل گر-سرمایه گذار

15

مرکز رشد تخصصی هنر اصفهان

مراکز رشد

16

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی

مراکز رشد

17

جشنواره TGC

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

18

جایزه فیروزه

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

19

جشنواره بازی های رایانه ای تهران

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

20 اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

21 پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

مراکز رشد

22 مرکز رشد جامع بجنورد پارک علم و فناوری خراسان شمالی

مراکز رشد

23 مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

مراکز رشد

24 شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

سرمایه گذار خطرپذیر

25 شتابدهنده کسب و کار فردوسی فرجاد

مرکز شتابدهی و نوآوری

26 پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)

سرمایه گذار خطرپذیر

27 توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان (خانه نوآوری)

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

28 مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید چمران اهواز

مراکز رشد

29 گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

30 تدبیر سرمایه راین

سرمایه گذار خطرپذیر

31

اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن

( تریگ اپ)

مرکز شتابدهی و نوآوری

32

مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم

مراکز رشد

33

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان

سرمایه گذار خطرپذیر

34

مرکز رشد و مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

مراکز رشد

35

مرکز رشد واحدهای فناور لالجین

مراکز رشد

36

مرکز رشد، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صدا و سیما

مراکز رشد

37

مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

38

مرکز رشد واحدهای فناور ارس

مراکز رشد

39

مرکز رشد جامع واحدهای فناور سنندج

مراکز رشد

40

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر

سرمایه گذار خطرپذیر

41

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی

مراکز رشد

42

همگرا - ساختار حمایتی بنیاد ملی بازی های رایانه ای

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

43

پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

مراکز رشد

44

رویداد جایزه بازی های جدی

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

45

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

46

پارک علم و فناوری خوزستان

مراکز رشد

47

پارک علم و فناوری گیلان

مراکز رشد

48

سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه

سرمایه گذار خطرپذیر

49

شرکت بین الملل رایان توسعه پایا

مرکز شتابدهی و نوآوری

50

پارک علم و فناوری فارس

مراکز رشد

51

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

52

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

مراکز رشد

53

توسعه کسب و کارهای نیوساد واپایش تک

مرکز شتابدهی و نوآوری

54

مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

مراکز رشد

55

نوآوران کسب و کارهای نوپای فناوری (اینوتک)

مرکز شتابدهی و نوآوری

56

میز و کار سانا گستر

مرکز شتابدهی و نوآوری

57

زیست بوم سی فناوری سوتک (شتابدهنده سی سوتک)

مرکز شتابدهی و نوآوری

58

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مراکز رشد

59

ایران نوآفرین- سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

60

پارک علم و فناوری استان گلستان

مراکز رشد

61

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

مراکز رشد

62

ایده گستران طرح نو خاوران (شتابدهنده هاوش)

مرکز شتابدهی و نوآوری

63

شتاب افزای گام دوم

مرکز شتابدهی و نوآوری

64

پارک علم و فناوری استان اردبیل

مراکز رشد

65

جشنواره مد و لباس سی پال

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

66

توسعه پایدار سپهر

سرمایه گذار خطرپذیر

67

راهکارهای هوشمند آرنیکا پیشرو

مرکز شتابدهی و نوآوری

68

پارک علم و فناوری خلیج فارس

مراکز رشد

69

موسسه رسانه سیمای ایرانیان (ویکست)

مرکز شتابدهی و نوآوری

70

جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال)

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

71

مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مراکز رشد

72

فناوران ایده پرداز پیشرو صنعت اردبیل- شتابدهنده تیک آپ

مرکز شتابدهی و نوآوری

73

موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان

مرکز شتابدهی و نوآوری

74

هوشمند گستر هوتن پارس- مایکت

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

75

مدیریت توسعه نوآوری و فناوری

مراکز رشد

76

شتابدهنده کار و ابتکار برناک

مرکز شتابدهی و نوآوری

77

پارک علم و فناوری استان سمنان

مراکز رشد

78

پایشگران روشنای توسعه- شتابدهنده پارت

مرکز شتابدهی و نوآوری

79

انجمن ملی زنان کارآفرین

انجمن های صنفی تخصصی

80

مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای

مراکز رشد

81

مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

82

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

مراکز رشد

83

مرکز رشد و نوآوری حوزه های علمیه

مراکز رشد

84

شتابدهنده صنایع خلاق اصفهان

مرکز شتابدهی و نوآوری

85

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان

سرمایه گذار خطرپذیر

86 شتاب دهنده زر تک اروند 

مرکز شتابدهی و نوآوری

87 زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند

مراکز رشد

88 شتابدهنده عصر دانش ماد

مرکز شتابدهی و نوآوری

89 هدایت جوان خلاق نوآور- شتابدهنده بهرافن

مرکز شتابدهی و نوآوری

90 شتابدهنده پایا فناوران مهروتک

مرکز شتابدهی و نوآوری

91 راهبرد سامانه های نوپا نوین تک پویا- شتابدهنده نوین تک

مرکز شتابدهی و نوآوری

92 نوآوران راه ابریشم بینش

مرکز شتابدهی و نوآوری

93 پارک علم و فناوری البرز

مراکز رشد

94 مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه هنر

مراکز رشد

95 مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان

مراکز رشد

96 شرکت فناوران خلاق حیات طیبه- شتابدهنده سبک زندگی اسلامی ایلسا

مرکز شتابدهی و نوآوری

97 شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

98 خانه خلاق و نوآوری آفتاب

خانه های خلاق و نوآوری

99 رویداد رقابت های استارتاپی- دفتر همکاری‌های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

 

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: لیست شرکتها و مبادی