لیست مبادی معرفی شرکتهای خلاق

لیست مبادی

ردیف

عنوان مبادی

نوع مبدأ

1

شتابدهنده آوای بازی سازان پردیس

مرکز شتابدهی و نوآوری

2

شتابدهنده آواتک

مرکز شتابدهی و نوآوری

3

شتابدهنده دیموند

مرکز شتابدهی و نوآوری

4

شتابدهنده امید

مرکز شتابدهی و نوآوری

5

شتابدهنده فارابی

مرکز شتابدهی و نوآوری

6

شتابدهنده نوتک

مرکز شتابدهی و نوآوری

7

شتابدهنده نوآوری پیشگامان

مرکز شتابدهی و نوآوری

8

شتابدهنده سیدان نوپایار

مرکز شتابدهی و نوآوری

9

شتابدهنده هوشمند سلامت نوپا

مرکز شتابدهی و نوآوری

10

توسعه تجارت ایده های برتر تاب تک

مرکز شتابدهی و نوآوری

11

صندوق پژوهش فناوری یزد

سرمایه گذار خطرپذیر

12

صندوق توسعه تکنولوژی ایران

سرمایه گذار خطرپذیر

13

راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان

سرمایه گذار خطرپذیر

14

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

15

شبکه همراه دانش (شهد)

تسهیل گر-سرمایه گذار

16

موسسه دانش بنیان برکت

تسهیل گر-سرمایه گذار

17

مرکز رشد تخصصی هنر اصفهان

مراکز رشد

18

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی

مراکز رشد

19

جشنواره TGC

بازی های رایانه ای

20

جایزه فیروزه

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

21

جشنواره طراحی صنعتی ایران (آیدیران)

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

22

جشنواره بازی های رایانه ای تهران

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

23

جشنواره وب و موبایل

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

24

جشنواره ربع رشیدی

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

25

نمایشگاه رسانه های دیجیتال

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

26

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

27

ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

28

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داروئی و طب سنتی

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

29

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

30

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

31

پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

مراکز رشد

32

مرکز رشد جامع بجنورد پارک علم و فناوری خراسان شمالی

مراکز رشد

33

مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

مراکز رشد

34

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

سرمایه گذار خطرپذیر

35

شتابدهنده کسب و کار فردوسی فرجاد

مرکز شتابدهی و نوآوری

36

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)

سرمایه گذار خطرپذیر

37

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری کریمه

سرمایه گذار خطرپذیر

38

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

39

توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان (خانه نوآوری)

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

40

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید چمران اهواز

مراکز رشد

41

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

42

دبیرخانه کتاب های فناوری و آمارنامه ها

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

43

تدبیر سرمایه راین

سرمایه گذار خطرپذیر

44

جشنواره نقش تن پوش

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

45

اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن

( تریگ اپ)

مرکز شتابدهی و نوآوری

46

مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم

مراکز رشد

47

توسعه دانش و فناوری صنعت حفاری پارسیان

(شتابدهنده آی تک - ITECH)

مرکز شتابدهی و نوآوری

48

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان

سرمایه گذار خطرپذیر

49

جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر- اینوکاپ

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

50

مرکز رشد و مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

مراکز رشد

51

جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری در هنرهای اسلامی و صنایع دستی

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

52

مجموعه رقابت‌های تخصصی فن آورد

رویداد/جشنواره/برنامه های معتبر ملی و بین المللی

53

مرکز رشد واحدهای فناور لالجین

مراکز رشد

54

مرکز رشد، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صدا و سیما

مراکز رشد

55

مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی

سازمان ها و نهادهای توسعه کسب و کار

56

مرکز رشد واحدهای فناور ارس

مراکز رشد

57

مرکز رشد جامع واحدهای فناور سنندج

مراکز رشد

58

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر

سرمایه گذار خطرپذیر

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: لیست شرکتها و مبادی