تایید صلاحیت ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته به عنوان مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاقاخبار صنایع خلاق

مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق

ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته با ادغام بخش های مرتبط با فناوری مرکز ملی فضایی و ستادهای توسعه فناوری صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و صنایع دانش بنیان دریایی و در انطباق با نظام نامه جامع ارزیابی متوازن ماموریت های ستاد توسعه فناوری و جلب همکاری اعضای حقیقی و حقوقی ستاد، ضمن بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به هم افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه حمل و نقل پیشرفته در بخش های مختلفی همچون حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی و یکپارچه سازی آنها به کمک فناوری های فضایی و کلیه حوزه های مرتبط نظیر وسایل نقلیه الکتریکی، ساخت تجهیزات فرودگاهی، تجهیزات راهسازی، اسکله و تجهیزات بندری همت گماشته است.

مهمترین رویکرد ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته هوشمندسازی حمل و نقل است، همچنین این ستاد با استفاده از فناوری های نوین در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات به دنبال یکپارچه سازی و افزایش بهره وری سامانه حمل و نقلی کشور در تمام حوزه های حمل و نقلی می باشد.

لذا با توجه به فعالیت این ستاد، شرکت های خلاق فعال در حوزه حمل و نقل هوشمند که از سوی این ستاد معرفی شوند، به عنوان شرکت خلاق پذیرفته خواهند شد.

مطابق آئین نامه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق، شرکت های فعال در حوزه های کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، صنایع دیداری و شنیداری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنر های تجسمی و هنر های نمایشی، بازی، اسباب بازی و سرگرمی، طراحی و معماری، نشر، چاپ و یادگیری الکترونیک، گیاهان داروئی و طب سنتی می توانند در صورت احراز صلاحیت به عنوان شرکت خلاق مشمول حمایت ها  خدمات ویژه شوند.