اطلاعیه برگزاري نشست بزرگ تجاري ایران- اروپاآرشیو اخبار سال 99

وبینار بزرگ شرکت هاي ایرانی و اروپایی

سازمان توسعه تجارت ایران در همکاري با مرکز بین المللی تجارت و با حمایت اتحادیه اروپا همایش بزرگ تجاري ایران- اروپا را در روزهاي 24 الی  26 آذر ماه سال 1399 به صورت وبیناري برگزار میکند. در این همایش که با کمک موسسه آمبروزیتی ایتالیا برگزار خواهد شد شرکت هاي ایرانی و اروپایی حضور داشته و نشست هاي تجاري دوجانبه برگزار خواهند کرد. این همایش و نشست هاي B2B آن در راستاي استراتژي ملی صادرات جمهوري اسلامی ایران (که اخیراً توسط سازمان توسعه تجارت ایران و با کمک کارشناسان مرکز بین المللی تجارت و تامین مالی اتحادیه اروپا تدوین شده) و در جهت کمک به شرکت هاي ایرانی براي ورود به بازار اروپا و ایجاد امکان براي تعامل اقتصادي و تجاري آنها با شرکت هاي اروپایی صورت می گیرد. شرکت ها براي برگزاري نشست هاي B2B در سایت اختصاصی این نشست  بیش از 20 روز (از 11 آذر تا اول دي ماه) فرصت خواهند داشت تا نسبت به هماهنگی و برگزاري این نشستها با شرکاي تجاري خود اقدام نمایند. در سایت اختصاصی این نشست جستجوي شرکت هاي موجود و ارسال تقاضا براي برگزاري نشست ها از 11 آذر ماه(اول دسامبر) امکانپذیر خواهد شد. 
نشست هم اندیشی تجاري در فضاي آنلاین اختصاصی( پلت فرم) مربوط به این نشست برگزار خواهد شد. رویداد اصلی سه روزه شامل نشست هاي تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با روابط اقتصادي و تجاري ایران و اروپا و همچنین نشست هاي (پانل هاي) اختصاصی در خصوص استراتژي ملی صادرات در زمینه هاي زیرخواهد بود:
بخش هاي صنعتی:قطعات خودرو، اقلام پتروشیمی
بخش هاي کشاورزي:گیاهان دارویی، میوه و سبزي
بخش هاي خدماتی: گردشگري، خدمات ICT

علاوه بر این فعالیت هاي متنوعی به منظور بهره برداري حداکثري شرکت کنندگان طراحی شده که از دوهفته پیش از رویداد اصلی آغاز شده و تا یک هفته پس از رویداد اصلی در جریان خواهد بود. این برنامه ها شامل موارد ذیل خواهد بود:

- برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت ارتقاي ظرفیت شرکت هاي ایرانی و تشخیص و بهبود مهارتهاي مدیریتی آنها مرتبط با فرآیند هاي تجارت جهانی
- ایجاد ارتباط تجاري با شرکت هاي طرف اروپایی و تنظیم ملاقاتهاي دوجانبه از طریق جستجوي شرکت هاي حاضر در رویداد و پیشنهاد برگزاري نشست ها در پلت فرم اختصاصی نشست
نشست فوق رویدادي منحصر به فرد براي مجموعه کسب و کارهاي ایرانی و اروپایی است. این نشست امکان تبادل ایده ها و تخصص ها و همچنین شناسایی و برقراري ارتباط با شرکاي تجاري بالقوه را به شرکتهاي ایرانی و اروپایی می دهد. احیاي گفتگوها و ایجاد زمینه اعتماد متقابل بین شرکت ها می تواند به بازسازي روابط تجاري ایران و اروپا منتهی شده و روابط اقتصادي بین دو طرف را مستحکم تر ساخته و درعین حال مسیر را براي روابط تجاري و سرمایه گذاري گسترده تر هموار نماید.

از شما دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نشست به وب سایت رسمی رویداد به آدرس www.europeiranbusinessforum.com مراجعه و بروشور قابل دانلود، برنامه نشست ها، فهرست سخنرانان را مطالعه و براي حضور در این رویداد ثبت نام نمایید. آخرین مهلت ثبت نام شرکت هاي ایرانی و اروپایی تا پایان 16 آذرماه خواهد بود.


ثبت نام و حضور شرکت هاي علاقمند ایرانی و خارجی دراین رویداد هیچ هزینه اي را متوجه شرکت ها نمی کند و امکان لازم را به شرکت هاي ایرانی می دهد که با دهها شرکت اروپایی نشست هاي تجاري برگزار نموده و بستر لازم را براي همکاري هاي تجاري، علمی و فن آوري در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران به اروپا به عمل آورند.