تبیین اقتصاد دانش بنیان در به وقت ایران با پرویز کرمی

تبیین اقتصاد دانش بنیان در به وقت ایران با پرویز کرمی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند