تبیین اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق در به وقت ایران با پرویز کرمی

تبیین اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق در به وقت ایران با پرویز کرمی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند