پرویز کرمی: مسیر برای شکل دهی اکوسیستم و کمک به بازیگران جدید شرکت های خلاق آماده شد

پرویز کرمی: مسیر برای شکل دهی اکوسیستم و کمک به بازیگران جدید شرکت های خلاق آماده شد

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند