بازدید علی اکبری امام جمعه موقت شهر تهران از ایستگاه نوآوری شریف

بازدید علی اکبری امام جمعه موقت شهر تهران از ایستگاه نوآوری شریف

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند