با پرویز کرمی از ایجاد و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در برنامه طلوع شبکه چهار صداوسیما

با پرویز کرمی از ایجاد و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در برنامه طلوع شبکه چهار صداوسیما

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند