افتتاح خانه نوآوری، فناوری و صادرات ایران در کنیا

افتتاح خانه نوآوری، فناوری و صادرات ایران در کنیا

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند