مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق صادر شدآرشیو اخبار سال 99

مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق، پس از بازدید ناظران کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری صادرشد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، ناظران دبیرخانه کارگروه از فعالیت‌های صورت گرفته و زیرساخت‌های صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق روز یکشنبه 19 بهمن ماه 1399بازدید کردند.

بررسی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی معاملاتی، منابع انسانی و تسهیلات، دفتر کار،  آشنایی و بررسی تیم کارشناسی صندوق و نرم‌افزار مالی از دیگر موضوعات بررسی شده در این بازدید بود.
این بازدید با هدف ارزیابی و نظارت جامع به منظور صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق به استناد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام شد.
 

 

گفتنی است ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و شرکت های میزان گستران شریف،  ناوشگران عصر پارسه، آوای رسانه آفتاب و شرکت نسل اندیشه سبز نما از جمله سهامداران این صندوق تخصصی محسوب می شوند.

لازم به ذکر است که شیوه فعالیت این صندوق، به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.