پرویز کرمی در برنامه مرورگر با موضوع زیست بوم نوآوری و صنایع نرم و خلاق

پرویز کرمی در برنامه مرورگر با موضوع زیست بوم نوآوری و صنایع نرم و خلاق

کلمات کلیدی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند