بازدید پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور از رویداد تا ثریا

بازدید پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور از رویداد تا ثریا

 

کلمات کلیدی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند