کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و صنایع نرم و خلاق: غرب هیچ وقت صنایع پیشرفته را به ایران نداد

غرب هیچ وقت صنایع پیشرفته را به ایران نداد

 

کلمات کلیدی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند