خانه خلاق و مرکز نوآوری جهانی هنر گشایش می‌یابد تا توانمندی‌های این حوزه در عرصه بین‌المللی معرفی شودآرشیو اخبار

تفاهم‌نامه راه‌اندازی خانه خلاق و مرکز نوآوری جهانی هنر

یکی از راهبردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رونق زیست‌بوم فناوری و نوآوری، حمایت از شرکت‌های خلاق است که در راستای شکوفایی توانمندی‌های بومی و محلی کشور صورت می‌گیرد. خانه‌های خلاق بسترهایی هستند تا ایده‌های نوآورانه فناوری های نرم، صنایع خلاق و فرهنگی مجالی برای حضور پیدا کنند و به مسیر ایجاد اشتغال، ارزش آفرینی و رونق اقتصاد دانش‌بنیان گام بگذارند.

حمایت از ایجاد خانه‌های خلاق یکی از اقداماتی است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زمینه را برای رونق کسب و کارهای خلاق و صنایع فرهنگی فراهم کرده و این کسب و کارها را با زیست‌بوم دانش‌بنیان پیوند داده است.

در همین راستا تفاهم‌نامه ایجاد خانه خلاق و مرکز نوآوری جهانی هنر توسط پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری و سیدحسن سلطانی رئیس دانشگاه هنر منعقد شد.

هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه برای راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری جهانی هنر، جذب و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌های فعال در حوزه صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم است تا با استقرار در این خانه خلاق و برخورداری از حمایت‌های مادی و معنوی بتوانند نقشی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ضمن معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی کشور در ابعاد بین‌المللی ایفا کنند.

این خانه خلاق و مرکز نوآوری در میدان مشق و ساختمان قزاقخانه سابق و در ابعاد 7هزار مترمربع، یکی از بناهای شناخته شده و قدیمی تهران است که اکنون در اختیار دانشگاه هنر است و محلی برای استقرار و توسعه ایده‌های نوآورانه در حوزه صنایع نرم و فرهنگی بدل خواهد شد.

معرفی صنایع خلاق هنری در ابعاد جهانی

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری رباست جمهوری، در راستای این تفاهم‌نامه از ایجاد و راهبری مرکز نوآوری و خانه خلاق با محوریت خدمات حوزه صنایع خلاق و فرهنگی، آغاز به کار مرکز نوآوری و خانه خلاق همچنین شتابدهندههای تخصصی این حوزه و شرکت‌های مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی حمایت می‌کند.

حمایت از برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و ایجاد بستری برای ارتباط میان خانه های خلاق، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف برای دریافت اطلاعات و خدمات مورد نیاز از دیگر اقدامات ستاد در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری صنایع خلاق و فرهنگی است.

همچنین دانشگاه هنر ضمن تأمین محل استقرار مرکز نوآوری و شتاب‌دهی خانه خلاق و مرکز نوآوری جهانی هنر در حوزه صنایع خلاق و نرم و فرهنگی،آموزش‌های فنی مرتبط با توانمندسازی تیم‌های مستقر در مرکز نوآوری و خانه های خلاق را ارائه می‌دهد. این دانشگاه همچنین ضمن شبکه‌سازی و اتصال تیم‌های مستقر در مرکز نوآوری و شتاب‌دهی به حوزه‌ها و مشتریان بالقوه در بخش صنایع فرهنگی و خلاق از تیم‌های مستقر در مرکز نوآوری و شتاب‌دهی برای تامین فناوری های مورد نیازشان حمایت می‌کند.

با هدف اجرایی‌کردن مفاد تفاهم‌نامه حاضر، کمیته‌ای 3 نفره با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه هنر،  برنامه ریزی و مدیریت اعتبارات تخصیص داده شده از طرفین، بررسی و انتخاب شتابدهنده‌های مستقر از میان استارتاپ‌های پیشنهادی معاونت بر مبنای طرح‌های‌تجاری ارائه شده را بر عهده دارد.

این تفاهم نامه پس از بازدید  سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از دانشگاه هنر و محل قزاقخانه منعقد شد.